PŘÍVĚSY-RS

KATEGORIE PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL

O1 – přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti nejvýše 750 kg

O2 – přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti přes 750 kg, ale nejvýše 3500 kg

O3 – přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti přes 3500 kg, ale nejvýše 10 000 kg

O4 – přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti přes 10 000 kg

OT1 – přípojná vozidla traktoru, o nejvyšší přípustné hmotnosti nejvýše 1500 kg

OT2 – přípojná vozidla traktoru, o nejvyšší přípustné hmotnosti přes 1500 kg, ale nejvýše 3500 kg

OT3 – přípojná vozidla traktoru, o nejvyšší přípustné hmotnosti přes 3500 kg, ale nejvýše 6000 kg

OT4 – přípojná vozidla traktoru, o nejvyšší přípustné hmotnosti přes 6000 kg